20 September 2011

Program & Research Assistant (PRA)


* Klik pada gambar untuk paparan yang lebih jelas.

Pusat Motivasi & Kaunseling
ASASINSAN RESOURCES & TRAINING

Kami mengalu-alukan penyertaan mahasiswa/i yang bersemangat dan bermotivasi tinggi serta minat menceburi bidang pembangunan diri untuk menyertai

Program Latihan Asas Fasilitator AsasInsan (LAFAS
Siri Pentauliahan Tahap 1
“Melatih Anda Membina Kemahiran Sebagai Fasilitator Pakar”

Untuk julung-julung kalinya, kami membawakan untuk anda satu kemahiran yang baru, berguna dan menarik untuk menambah senarai kemahiran diri yang anda miliki – Kemahiran Kefasilitatoran.

Anda boleh mencapai tahap PAKAR tanpa perlu menunggu sehingga tamat pengajian. Bukankah ini satu kelebihan untuk anda apabila tamat pengajian kelak.

Anda juga tidak perlu berada dalam jurusan pengajian sains kemanusiaan untuk menguasasi kemahiran ini. Ramai telah membuktikannya.

Fasilitator ialah individu yang memiliki kemahiran dalam membantu ke arah pencapaian matlamat dan objektif sesuatu proses yang telah dirancang atau ditetapkan. Perkataan fasilitator diambil daripada istilah bahasa Inggeris yang berasal dari kata kerja ‘facilitate’ yang bermaksud “a process which make something easy or less difficult ” (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 1993) atau suatu proses yang menjadikan sesuatu perkara lebih mudah atau kurang susah.

Anda akan dilatih sehingga mahir mengendalikan aktiviti proses perkembangan individu atau kelompok dinamik dalam pelbagai program anjuran kami. Ini adalah peluang terbaik untuk anda menguji tahap keupayaan diri dan seterusnya mengembangkannya ke tahap yang lebih tinggi.

Anda akan didedahkan dan dilatih dengan pelbagai teknik dan kemahiran fasilitator seperti kemahiran pengendalian sesi, kemahiran penyediaan modul dan kemahiran komunikasi interpersonal bagi membolehkan anda mengendalikan sesi kelompok dinamik dengan berkesan.

Setelah menamatkan LAFAS SPT 1, anda boleh mengembangkan kemahiran sehingga ke tahap yang lebih tinggi sebagai Separa PAKAR dan PAKAR dengan menjadi Associate Facilitator dan Fasilitator Bertauliah kami.

Berikut adalah carta aliran LAFAS
Tahap Latihan         Durasi           Tauliah                                  Kepakaran
1.      Asas                      6 Bulan           PRA                                        Pelatih
2.      Pertengahan        1 Tahun          Associate Facilitator             Semi Pakar
3.      Lanjutan               1 Tahun          Fasilitator Bertauliah           Pakar

Mahasiswa/i yang berminat menyertai LAFAS perlu mengikuti Sesi Penilaian Kelayakan dan menjalani beberapa aktiviti untuk penilaian tahap kemahiran sebelum layak dipilih untuk menyertai LAFAS.

Untuk pertanyaan sila hubungi Pn. Zamin di talian 03-8922 2934.