Program Kami

Perlukan motivasi dan anjakan dalam diri? Samada untuk diri sendiri, kakitangan di pejabat mahupun ahli keluarga, kami menyediakan siri program motivasi pembangunan diri yang cukup menarik untuk dianjurkan atau disertai.

Sila klik pada link yang berkenaan untuk baca lebih lanjut tentang program-program yang kami sediakan. Pasti ada satu yang sesuai.
_________________________________

PROGRAM MOTIVASI EKSEKUTIF (PEKERJA)

Memenuhi keperluan organisasi untuk melatih kakitangan membentuk budaya dan iklim kerja yang positif, dinamik dan produktif ke arah mempermudahkan proses pencapaian matlamat organisasi.

A) KURSUS MOTIVASI PENINGKATAN PRESTASI DAN KEPUASAN KERJA
Siri Kepimpinan Diri Dalam Kerja

Siri Budaya Kerja Cemerlang Dalam Organisasi

Siri Pengurusan Kendiri Dalam Kerja

Siri Motivasi Kerohanian Islam Dalam Kerja

B) KURSUS PENGUKUHAN SOFTSKILL & PROFESIONALISME

C) BENGKEL PEMANTAPAN ORGANISASI
_________________________________PROGRAM MOTIVASI SISWA

Memenuhi keperluan institusi pengajian tinggi awam dan swasta untuk mendedahkan dan melatih mahasiswa dan bakal graduan berkenaan cabaran kehidupan kampus dan keperluan persediaan menghadapi alam kerjaya.

Seminar SureHIRED!™ Baca lanjut
Persediaan & Kemahiran Menghadapi Temuduga

Bengkel SMART!™ Baca lanjut
Motivasi Pengurusan & Kemahiran Belajar
_________________________________PROGRAM MOTIVASI REMAJA

Memenuhi keperluan masyarakat seperti  ibubapa, institusi sekolah dan masjid untuk membantu memperkasa pendidikan, akhlak dan jatidiri golongan remaja.


Ceramah Motivasi GEMPAKKAN 2019™ Baca lanjut
Motivasi Estim Diri & Laras Minda

Seminar iMAge™ Baca lanjut
Motivasi Kemahiran Belajar

Seminar GempurEXAM!™ Baca lanjut
Persediaan Psikologi Peperiksaan

Kem I’bad Camp!™ Baca lanjut
Kem Kembara Ibadah & Jatidiri Remaja
_________________________________