10 January 2012

Motivasi Kemahiran Belajar iMAge™; Mencetus Minat & Rasa Seronok Belajar Melalui Potensi Otak Kreatif
FAEDAH MENGANJURKAN BENGKEL INI
1. Membentuk perspektif yang betul tentang kemahiran belajar.
2. Merangsang motivasi dan kesedaran untuk mempelajari kemahiran belajar.
3. Mendedahkan teknik belajar yang bersesuaian dengan personaliti, minat dan kemampuan.
4. Membina rasa seronok, tidak sabar untuk berjaya dan tahan cabaran dalam belajar.

Program Motivasi Kemahiran Belajar iMAge (ikut macam genius) ini membantu meningkatkan kesedaran dan pengetahuan pelajar tentang pentingnya mereka meningkatkan daya, minat dan keseronokan belajar melalui teknik penggunaan optimum dua bahagian otak (whole brain thinking) terutamanya itu potensi otak kreatif. Diagnosis Gaya Studi yang dibuat oleh pelajar di awal bengkel ini menimbulkan minat mereka meneroka lebih banyak rahsia potensi diri. Mereka seronok apabila kekuatan sebenar mereka dalam belajar yang selama ini terlindung didedahkan. Gaya  santai dan interaktif motivator dalam seminar ini memudahkan pelajar memahami cara-cara unik menambah kuasa belajar mereka. Paling menarik, selepas ini pelajar tahu, berupaya dan minat mengoptimumkan Potensi Otak Kreatif dalam rutin harian dan belajar mereka.

SINOPSIS KANDUNGAN BENGKEL
1. Mengenali Gaya Belajar Peribadi
·      Jenis personaliti diri; BookSmart atau StreetSmart?
·      Gaya belajar yang sesuai dengan jenis personaliti diri.
·      Menilai tahap prestasi dan minat dalam belajar.

2. Mempraktis Teknik Ulangkaji Efektif
·      Teknik membaca secara aktif.
·      Teknik buat nota kreatif.
·      Teknik mudah menghafal.
·      Teknik membuat latihan.
·      Teknik belajar berkumpulan.

3. Merutinkan Masa Belajar
·      Berapa minit masa belajar paling berkesan?
·      Kesilapan biasa dalam menggunakan masa belajar.
·      Ketahui bila waktu-waktu ‘power’ belajar dalam sehari.
·      Bolehkah belajar tanpa terikat dengan jadual?

4. Menyelesaikan Isu Minat Belajar
·      Hilang minat dalam belajar.
·      Cepat hilang tumpuan.
·      Susah ingat apa yang dibaca.
·      Cepat bosan dalam kelas.
·      Selalu rasa rendah diri.
·      Tiada matlamat jelas dalam belajar.

KUMPULAN SASARAN
Kategori 1 – Pelajar tingkatan 1, 2 & 4
Kategori 2 – Pelajar tingkatan 3, 5 & 6
Terbaik pelajar diasingkan mengikut kategori untuk memberi kesan penuh.

TEMPOH BENGKEL
Siri Seminar - 4 jam (9 pagi - 1 petang, 20 minit rehat)
Maksimum 200 orang pelajar

Siri Bengkel - 3 hari 2 malam
Maksimum 100 orang pelajar

PENGANJURAN
Sila hubungi kami untuk dapatkan info lanjut.