SIRI BENGKEL PENGUKUHAN KEMAHIRAN KERJA (Public Training)Kemahiran Khidmat Pelanggan Berkesan Untuk Pegawai Kaunter

Tarikh: 28-29 NOVEMBER 2017 (2 HARI)

Pendaftaran: <BUKA> Klik di sini untuk daftar.


_________________________________________________________________

Kemahiran Mengendali Kakitangan Dengan Berkesan Untuk Pegawai/Penyelia

Tarikh: 21-22 NOVEMBER 2017 (2 HARI)

Pendaftaran: <BUKAKlik di sini untuk daftar.


_________________________________________________________________

Kemahiran Rundingcara Berkesan Untuk Pegawai Sumber Manusia

Tarikh: (2 HARI) - akan datang

Pendaftaran: <TUTUP>


_________________________________________________________________

4) BENGKEL PERSONA PEMIMPIN
Membina Wibawa Diri Untuk Pemimpin Organisasi

Tarikh: (2 HARI) - akan datang

Pendaftaran: <TUTUP>


_________________________________________________________________

5) BENGKEL KEMAHIRAN FASILITATOR & PENGURUSAN LATIHAN
TOT Untuk Pegawai Latihan

Tarikh: (2 HARI) - akan datang

Pendaftaran: <TUTUP>