04 January 2012

I'BAD! Camp Di Kem At-Taqwa Banting (Masjid Hidayatul Muttaqin, Shah Alam)