13 January 2014

KLIMAK Pasukan™; Kem Latihan Dan Motivasi Peningkatan Kualiti Kerja Berpasukan


FAEDAH MENGANJURKAN LATIHAN INI
1.     Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri untuk berfungsi dalam pasukan.
2.    Mendedahkan kemahiran membentuk pasukan kerja yang berkesan.
3.    Mengenal pasti potensi dan kekangan kendiri sebagai anggota pasukan.
4.   Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kerja berpasukan.
5.    Membina semangat dan budaya kerja berpasukan.

SINOPSIS KANDUNGAN LATIHAN
1.    Diagnosis Prestasi Diri Sebagai Penggerak Pasukan
·      Melaras perspektif tentang peranan diri dalam pasukan
·      Kenali potensi dan kekangan kendiri sebagai anggota pasukan
·      Memahami kepentingan dan kesan kerja berpasukan
·      Membina keyakinan diri melalui kerja berpasukan

2.   Efikasi Melalui Kemahiran Kerja Berpasukan
·      Kemahiran kepimpinan dalam pasukan
·      Kemahiran komunikasi berkesan dalam pasukan
·      Kemahiran pengurusan konflik
·      Kemahiran menyelesai masalah

3.   Pengukuhan Semangat Kerja Berpasukan
·      Memahami kepentingan mewujudkan semangat kerja berpasukan (team spirit)
·      Kenali asas pembentukan semangat kerja berpasukan (team spirit)
·      Memahami konsep kepimpinan & kepengikutan
·      Kenal pasti halangan dan ancaman kepada pasukan kerja

4.  Wihdatul Fikr Wal Amal; Konsep Pasukan Dalam Islam
·      Memahami konsep jamaah (berpasukan)
·      Sejarah dan bukti kejayaan konsep jamaah
·      Bagaimana membentuk pasukan kerja yang berjaya melalui konsep jamaah?

5.   Penilaian Prestasi & Pelan Tindakan
·      Menilai tahap pemahaman dan pencapaian diri sepanjang latihan.
·      Menilai tahap pencapaian matlamat latihan secara keseluruhan.
·      Merencana tindakan praktikal sebagai langkah perubahan segera.

KUMPULAN SASARAN
Semua peringkat kakitangan atau kumpulan kakitangan terpilih

TEMPOH BENGKEL
3 hari 2 malam

PENGANJURAN
Bengkel ini dianjurkan secara dalaman (in-house) sahaja.
Sila hubungi kami untuk dapatkan info lanjut.